Think out of the box

…prostá myšlienka, ktorá vystihuje našu organizáciu od začiatku svojej cesty, i keď sme si to uvedomili až o pár rokov neskôr. Myšlienka robiť veci ináč v sebe zahŕňa ochotu pripustiť, že to, čo je zaužívané, nemusí byť aj správne a naopak, že to, že niekto niečo nerobí, neznamená hneď, že to nemôže fungovať. A aby to nebolo zase úplne jednoduché, tak v zásade platí nerobiť zmenu pre zmenu.

Naša snaha pochopiť, ako pomôcť dospelým adaptovať sa na stále rýchlejšie sa meniaci svet nás prevádzal dávno predtým, ako sme v roku 2014 založili neziskovú organizáciu Aptet. Pre vznik bol najväčším impulzom fakt, že všetky demografické prognózy, ktoré sa zverejňovali, či na Slovensku, alebo v medzinárodnom meradle, skončili nanajvýš v nejakých analýzach, opakovane oprášených stratégiách a reálne praktické kroky, ktoré by nám dávali logický zmysel, stále neprichádzali. Okrem pár výskumníkov a akademických pracovníkov sa nikomu nechcelo otvárať túto tému (vrátane politikov).

Pochopili sme, že na Slovensku v tom čase neexistovala organizácia, ktorá je dostatočne odborne fundovaná a akčná v oblasti práce s dospelými a ich prípravy na zmeny, ktoré so sebou starnutie i samotná staroba prináša. Veľmi rýchlo sme boli poučený realitou, ako hlboko v jedincoch je zakorenené presvedčenie o zaslúženom (často pasívnom) odpočinku na dôchodku a keď chceme s tým  niečo urobiť, tak sa musíme pripraviť na dlhý maratón a nebáť sa otvoriť „alchymistické“ témy preseniorskej edukácie.

Ale vráťme sa do praxe, ako to vlastne vyzerá s tým „Think Out Of The Box“

Napríklad téma odchodu do dôchodku. 
Nikto nespochybňuje fakt, že každý si zaslúži (v tomto prípade starobný) dôchodok. Problém však nastáva, keď vek odchodu do dôchodku sa stane nástrojom politického marketingu a nie racionálnych úvah a relevantných otázok a odpovedí. Skúsme si položiť len pár otázok a skúsme na moment nevytvárať z našich názorov hneď fakty.

Čo získa štát, keď namiesto toho, aby sme systematicky vytvárali možnosti a priestor, ako zapojiť zmyslplne do všetkých (vrátane pracovných) činností spoločnosti aj starších, radšej ich odpraceme na dôchodok? Máme z čoho platiť stále sa predlžujúce obdobie dôchodku? (lebo sa dožívame stále vyššieho veku) Máme ľudí, ktorý zarobia na dôchodky? Máme pracovníkov v sociálnych službách a zdravotníctve, ktorý sa profesionálne postarajú o naše potreby v starobe? atď, atď… 

Stále nám v ušiach znie výrok o zrobených Slovenkách a Slovákoch a ako sa opovažujeme im nedopriať zaslužený dôchodok. Nás v prvom rade trápi, prečo je ten Slovák už na prahu 50-ky taký zrobený a v druhom rade neberieme prácu ako trest, ale ak sú racionálne nastavené podmienky, tak vo všetkých rovinách obohacujúci prostriedok.

Určite nestačí len klásť otázky. Určite nestačí len ponúkať teoretické riešenia (vo forme ďalších „strategických“ dokumentov). Začnime bez ohýbania čítať dáta, i keď to nebude príjemné a začnime ich interpretovať odborne korektne. Sme si plne vedomý, že nebudeme extra populárny, keď sa budeme snažiť preniesť zodpovednosť, ako sa tu máme na voličov samotných.

Niekedy v roku 2014 sme si položili prvú „Think Out Of The Box“ kacírsku otázku: Prečo by starnutie a staroba, dôchodok nemohli byť nie len aktívne, ale i produktívne. Aktivita a produktivita, ktorá obohacuje samotného človeka, komunitu v ktorej žije, ale i celé Slovensko. My v Aptet-e sa snažíme našou činnosťou namodelovať, otestovať takéto možnosti a úspešne ich implementovať do praxe. 

OTVORENÝ OBCHOD – presne zapadá do nášho myšlienkového sveta Think Out Of The Box. I napriek tomu, že nás mnohý varovali pred konceptom e-shopu so „zmiešaným tovarom“ (kde chceme spojiť v jeden symbiotický celok nie len produkty, ale i dodávateľov z rôznych svetov podnikania) nenechali sme sa odradiť.

My neprinášame zákazníkom len široký sortiment uvážlivo vyberaných produktov, ale aj spájame dravý, až nekompromisný podnikateľský svet, ktorý neodpúšťa žiadne zaváhania, so svetom sociálneho podnikania a sociálnych služieb.

To najdôležitejšie, čo možno zákazníkov vôbec nemusí zaujímať je to, čo sa deje pod kapotou – je miera sociálneho dopadu nášho podnikania – je pomoc konkrétnému človeku a snaha prispieť k zlepšeniu jeho kvality života.