Sanytol KÚPELŇA na vodný kameň s rozprašovačom 500ml

5,77  s 20% DPH (4,81  bez DPH)

VIAC INFORMÁCIÍ O 10% DPH

5,77  s 20% DPH (4,81  bez DPH)

Účinne zabraňuje šíreniu nežiaducich mikroorganizmov, tvorbe plesní a vodného kameňa. Garantuje perfektnú hygienu a eliminuje 99,9 % mikroorganizmov. Odstraňuje povlak a nanesené stopy mydla. Neobsahuje chlór. Objem 500 ml.

Upozornenie: Tento chemický prípravok je nebezpečný.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Dodržiavanie predpisov

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu. Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Výstražné upozornenia (CLP)H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia (CLP)P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára, tel. 02-547 741 66 (24h denne) P501 – Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.Obsahuje: Biocídne aktívne látky (TP2/AL): 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium

Značka

Počet kusov v balení

Objem

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Sanytol KÚPELŇA na vodný kameň s rozprašovačom 500ml”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *