Fixinela Green idea na okná s rozprašovačom 500ml

3,28  s 20% DPH (2,73  bez DPH)

VIAC INFORMÁCIÍ O 10% DPH

3,28  s 20% DPH (2,73  bez DPH)

Fixinela na okná Green idea. Prípravok určený na čistenie okien, sklenených častí nábytku, zrkadiel, TV a PC obrazoviek, skiel automobilov a iných. Objem 500 ml.

 

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné upozornenie:Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.Prvá pomoc:PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

Dodržiavanie predpisov

Pozor: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

Zloženie produktu

15- 30 % izopropanol, < 5 % neiónový tenzid, < 5% amfoterický tenzid, parfum: LIMONENE, farbivo.Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

 

Návod na použitie

Fixinelu na okná naneste na čistený predmet a preleštite suchou handrou.Pozor: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Značka

Počet kusov v balení

Objem

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Fixinela Green idea na okná s rozprašovačom 500ml”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *