Vitajte na stránke nášho registrovaného sociálneho podniku pracovnej integrácie

Naša misia spočíva v vytváraní pracovných príležitostí a zamestnávaní občanov, ktorí čelia ťažkostiam na trhu práce.
Medzi našich pracovníkov patria jednotlivci so zdravotným postihnutím, osoby staršie ako 50 rokov, nedávni absolventi, matky starajúce sa o svoje deti a jednotlivci s obmedzeným vzdelaním.

Nákupom na portáli www.otvorenyobchod.sk nielenže získavate kvalitné produkty, ale aj aktívne prispievate k profesnému rozvoju a zamestnávaniu týchto ľudí. Každý váš nákup je krokom smerom k rozširovaniu možností pre našich pracovníkov a posilňovaniu ich šancí na úspešnú reintegráciu do pracovného života.

Spojme sily prostredníctvom otvorenej podpory a otvorme spoločne cestu k lepšej budúcnosti pre všetkých.
Ďakujeme, že ste s nami!

V prípade záujmu o kúpu produktov z našich katalógov, stačí uviesť katalógové číslo produktu,
počet kusov a zaslať mailom na adresu:
hrosovsky@aptet.sk, prípadne cez pracovnú dobu telefonicky na tel. čísle: +421 903 228 133

Katalógy si môžete pozrieť: